Peppol

De ‘slimste’ weg naar e-facturatie

Elektronische facturatie

De elektronische facturatie staat voor een doorbraak, zeker nu de federale en Vlaamse overheid vandaag al bij hun leveranciers aandringen op e-facturen. Het helpt u om uw administratieve en financiële processen te optimaliseren en uw facturen beter te beheren. Bovendien wordt u sneller betaald!

Een geïntegreerde oplossing

Als toekomstgericht bedrijf kiest u wellicht voor een geïntegreerde oplossing voor e-facturatie. Deze integratie maakt immers een volledige automatisering van uw facturatieproces mogelijk: een snelle verwerking van een correcte factuur. Een oplossing die inkomende en uitgaande facturen verwerkt én bovendien betaalbaar is door de universele aanpak, en de beperking van het maatwerk. De keuze voor een standaard, met de bedoeling maatwerk bij e-facturatie drastisch te reduceren, is één van de drijfveren voor de Europese Richtlijn 2014/55/EU. Anticiperend op deze richtlijn kozen de belangrijke
actoren in de markt, vertegenwoordigd door AGORIA, en de Belgische en Vlaamse overheid resoluut voor het PEPPOL-model.

PEPPOL

PEPPOL staat voor Pan-European Public Procurement online. In PEPPOL verloopt de e-facturatie volgens een vierhoekstenen-model waarbij de ‘Access Points’ (AP) de rol van dienstverlener opnemen. Verzenders en ontvangers wisselen dus e-facturen uit via deze AP’s. PEPPOL biedt voor deze uitwisseling. een afsprakenkader aan tussen de verschillende dienstverleners (AP’s), beheert de adressen van de ontvangers en maakt contractuele afspraken tussen de verschillende actoren. De PEPPOL-factuur hanteert een gestandaardiseerd documentformaat, waardoor enerzijds maatwerk overbodig wordt en anderzijds business afspraken tussen leverancier en klant mogelijk blijven.

Access Points (AP’s)

Access Points zijn erkend door PEPPOL autoriteiten. U vindt deze terug op www.peppol.eu/adoption/access-point-providers.
Niet alle AP’s zijn actief op de Belgische markt. We verwachten evenwel een toename in de komende maanden en jaren. Een PEPPOL-autoriteit houdt toezicht op de naleving van het afsprakenkader. In België neemt FEDICT deze rol van autoriteit op, in nauwe samenwerking met regio’s.

De voordelen van PEPPOL

Het gebruik van PEPPOL biedt heel wat voordelen:
• PEPPOL gebruikt een standaard, dit elimineert het maatwerk en maakt e-facturatie bijgevolg goedkoper.
• Bedrijven kunnen e-facturen zenden naar en ontvangen van andere bedrijven (B2B) én overheden (B2G).
• De verwachte toename van Access Points bevordert een goede marktwerking. In Noorwegen bijvoorbeeld, waar PEPPOL algemeen ingang heeft gevonden, zijn meer dan 40 AP’s actief.
• In 19 andere Europese lidstaten is PEPPOL operationeel.
• Er komen steeds meer KMO-vriendelijke toepassingen voor e-facturatie.
• PEPPOL is veel meer dan e-facturatie alleen. Het biedt ook een oplossing voor e-ordering en e-catalogue.
• PEPPOL onderzoekt de mogelijkheid van e-facturatie naar consumenten.

 

• Als bedrijf dat met een boekhoud- of facturatiepakket werkt, is de meest relevante vraag: laat dit pakket mij
toe een e-factuur te maken én te verzenden of te ontvangen via PEPPOL? Als uw boekhoud- of facturatiepakket dit niet kan, verken dan andere mogelijkheden.
• Als bedrijf dat met een ERP-pakket werkt, zal dit pakket mogelijk reeds een samenwerking aanbieden met een Access Point (AP), of hebt u zelf de mogelijkheid om een AP te kiezen. Verken in dit geval op een kritische wijze de markt.
• U wilt als boekhoud- of facturatiepakket e-facturen via PEPPOL verzenden? Verken de markt en contacteer de erkende Access Points.
• Mogelijk wilt u zelf diensten aanbieden als Access

Peppol

You May Also Like