Veel gestelde vragen

 • Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een papieren factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch formaat, heeft geen belang meer, aangezien alle facturen aan dezelfde regels zijn onderworpen en op dezelfde wijze moeten worden behandeld. De juridische waarde van een elektronische factuur is dus volledig gelijkwaardig aan die van een papieren factuur
 • Zijn facturen in PDF-formaat wettelijk? Ja. De vorm van de factuur is niet van belang. Een factuur, op papier of in om het even welk elektronisch formaat moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. Een factuur in een pdf-formaat dat aan deze wettelijke vereisten voldoet is dus volledig juridisch in orde.
 • Als je zowel papieren als elektronische facturen ontvangt, kan je ze dan op eenzelfde manier archiveren? Ja. Als onderneming bespaar je trouwens het meest als je alle facturen elektronisch bewaard, zowel binnenkomende als uitgaande facturen. Papieren facturen kun je heel makkelijk inscannen.
 • Hoe moet ik mijn facturen bewaren? Facturen mogen zowel op papier als elektronisch worden bewaard, ongeacht het oorspronkelijke formaat (papier of elektronisch) van de ontvangen factuur. De bewaring moet wel de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van deze facturen kunnen waarborgen. Dit betekent dat elke mogelijke manipulatie achteraf van de facturen moet worden vermeden en dat de onveranderlijkheid van de facturen vanaf de uitreiking en ontvangst tot het einde van de bewaringstermijn moet worden gewaarborgd. Dit betekent niet dat de vorm of het formaat van de facturen niet mag worden gewijzigd, maar wel alleen dan als de waarborgen van authenticiteit en integriteit behouden blijven. De wijze waarop deze waarborgen worden verschaft, mag vrij gekozen worden.
 • Is het archiveren via “cloud-computing” toegestaan? Ja, als de wettelijke bepalingen gerespecteerd worden.
 • Kan men een elektronische factuur archiveren op papier? Ja
 • Kan men een papieren factuur elektronisch archiveren? Ja
 • Ik sta op het punt een nieuwe scanner aan te kopen. Welk toestel laat me toe om automatisch de gescande aankoopfacturen in de snelle invoer van MyBreex te laden? Er zijn veel all-in-one toestellen die via het internet gescande documenten kunnen verzenden. Bekijk onze oplossingen via print-scan .
  Deze oplossingen richten zich voor zowel kleine zelfstandigen tot grote kmo’s. De salespersoon van BREEX Europe NV zal bij u ter plaatse komen kijken welke mogelijkheden er zijn zodat u de beste keuze maakt.
 • Is er al een app beschikbaar om aankoopfacturen op te laden? Een app is niet nodig om aankoopfacturen op te laden. Iedere smartphone met degelijke camera kan gebruikt worden in combinatie met Office Lens. Office Lens knipt automatisch de randen van de foto zodat je als ondernemer een mooie scan van je document/ticket hebt.

Financiële korting of kredietbeperking

Soms staat men aan klanten financiële korting toe, in andere gevallen rekent men kredietbeperking aan.

Financiële korting is niet gelijk aan Kredietbeperking!

 • Financiële korting is een korting die bedrijven soms geven bij een spoedige betaling, vaak als direct contant wordt afgerekend. Deze “korting” wordt gegeven op het bruto bedrag, zodat over de korting zelf toch btw moet worden betaald. Meestal gaat het om een percentage bij betaling binnen een bepaalde periode.Financiële korting is een premium functie en beschikbaar in MyBreex na activatie van deze optie via Instellingen > Toon Geavanceerd > Activeer Financiële korting > Opslaan.

  Na activatie zal je merken dat (bij aanmaken of bewerken van een factuur) je de mogelijkheid hebt om een Financiële korting toe te kennen aan uw klant. Dit is niet verplicht en je mag dit dan ook leeg laten.

 • Kredietbeperking is een negatieve korting (toeslag) ter bekostiging van de krediettermijn. De toeslag mag de betalende partij aftrekken bij tijdige betaling. Deze kredietbeperking is niet te verwarren met Financiële korting. Kredietbeperking wordt gebruikt om klanten snel te laten betalen. Dit versterkt de liquide positie van de crediteur, die vervolgens ook geen tijd en moeite kwijt is aan het incasseren van het bedrag.Kredietbeperking is momenteel nog niet beschikbaar, maar staat op de roadmap. 

Dagontvangsten

Is er een mogelijkheid om dagontvangsten te bewaren?
Dit kan zeker, u kan een factuur aanmaken (per dag of maand) aan een klant “particulier” waarbij u alle ontvangsten in noteert.

Betalingen en deelbetalingen van facturen boeken

Manueel, Met CODA of Automatisch. Geen probleem!

Een populaire vraag van onze digitale ondernemers is de mogelijkheid om (deel)betalingen te registreren op een factuur.

MyBreex automatiseert deze acties wanneer je een CODA bestand in MyBreex bewaart (al dan niet via CodaBox), onderstaande acties zijn enkel interessant voor ondernemers die betalingen manueel boeken:

  1.  Open de factuur (verkoop of aankoop)
  2. In het kader Betalingen, Klik op Toevoegen
  3. Voorzie de Datum, Bedrag en Korte omschrijving. Klik op Toevoegen

De deelbetaling is bewaard, herlaad de pagina (F5) en u zal merken dat bovenaan in de details van de factuur het resterende bedrag zichtbaar is.