Instellingen van gebruiker en bedrijf

Waar kan ik dit wijzigen?

Men kan de instellingen van gebruiker en bedrijf wijzigen door linksboven op de naam van uw bedrijf te klikken. Dit scherm geeft u de mogelijkheid om de beschikbare informatie van uw bedrijf te beheren. Vergeet niet uw wijzigingen te bevestigen via Opslaan alvorens het scherm te sluiten.

Hoe formaat van de nummering personaliseren?

Wijzig de automatische nummering van uw offertes, facturen en creditnota’s.

In MyBreex worden automatische nummers toegekend aan uw offertes, facturen en credit nota’s. Standaard loopt deze nummering op van 1 tot …

Sommige ondernemers of boekhouders wensen deze nummering te wijzigen in een persoonlijk formaat ( 2018 – 1 of 20181 of 2018-VF1).

Hoe pas ik het standaard formaat aan?

imagegen

Stap 1: Navigeer naar Instellingen

Stap 2: wijzig het Formaat voor Offertes, Facturen, Uitgaves (facturen van uw leveranciers, kosten) en Credit Nota’s

Stap 3: druk op Opslaan (onderaan de pagina)

Enkele voorbeelden (vanaf 2018):

Bij openen van instellingen ziet een ondernemer een vereenvoudigde versie van de Instellingen met 2 verplichte pijlers en 1 optionele pijler.

Algemeen:

Stap 1: stel boekjaar in (meeste ondernemers starten op 1 januari, maar dit hoeft niet).

Stap 2: wijzig de nummer voor Offertes, Facturen, Uitgaves (facturen van uw leveranciers, kosten) en Credit Nota’s zoals je verwacht dat de nummer automatisch wordt toegekend bij het eerstvolgende document dat je aanmaakt. MyBreex zal automatisch het formaat detecteren. Neem contact op met onze support indien dit niet verloopt zoals je verwacht…

Voorbeeld: Verwacht je op je volgende factuur het nummer 2018-05, bewaar dan 2018-05 in het veld naast factuurnummer.
nieuwenummeringna2018

Stap 3: druk op Opslaan (onderaan de pagina)

 

Enkele voorbeelden (voor geavanceerde instellingen):

Standaard formaat: {1:#}, nummering is 1,2,3,4…

Jaar Formaat: {0:yyyy}-{1:#}, nummering is 2018-1,2018-2,2018-3,…

Jaar Maand Formaat: {0:yyyy-MM}-{1:#}, nummering is 2018-01-1,2018-01-2,2018-01-3,…

Complexe voorbeelden:

– 0{0:yyyy}{1:#}, nummering is O20181,O20182,O20183

– F{0:yyyy}{1:#}, nummering is F20181,F20182,F20183

– C{0:yyyy}{1:#}, nummering is C20181,C20182,C20183

– {0:yyyy}{1:00#}, nummering is 2018001,2018002,2018003

6% btw attesten

Is er een mogelijkheid om 6% btw attesten te koppelen aan een factuur zodat deze bij de factuur gevoegd word?

Dit kan zeker, door een nieuwe factuurlay-out aan te maken met als titel 6% BTW, waar je het gewenste BTW-attest aan vasthangt.

Stap 1: Navigeer naar Instellingen Huisstijl Factuur > Editeer

Stap 2: Klik op Toevoegen.

Stap 3: Wijzig de naam naar 6% BTW.

Stap 4: Klik op Bestand kiezen naast Attachment, selecteer het 6% BTW attest dat u wenst te koppelen.

Stap 5: Klik op Opslaan en terug onderaan de pagina.

Optioneel kan u een tekst voorzien waar u het belang van dit attest benadrukt.

 

Iedere keer u een 6% factuur verstuurt naar uw klant en u maakt gebruik van deze lay-out zal het attest verzonden worden.

Hoe koppel ik een gepersonaliseerd e-mail adres voor leveranciers

boekhouding@uwbedrijf.be of facturen@uwbedrijf.be

Zijn uw leveranciers nog niet actief op PEPPOL en wil je als ondernemer toch automatisch je te betalen facturen ontvangen in je snelle invoer? Geen probleem!

Eerst en vooral heb je nood aan een uniek e-mail adres dat je aan je leveranciers wenst te communiceren. enkele voorbeelden zijn:

– boekhouding@uwbedrijf.be
– facturen@uwbedrijf.be

Zodra dit unieke e-mail adres is aangemaakt (door jezelf of door uw IT-partner), dien je alle mails die op dit adres toekomen automatisch te laten doorsturen naar het e-mail adres onder Methode 1 in je Snelle Invoer scherm.

Stuur een PDF/UBL factuur naar het unieke e-mail adres (boekhouding@uwbedrijf.be of facturen@uwbedrijf.be) en controleer of de factuur beschikbaar komt in je snelle invoer na enkele minuten. Dit duurt normaal niet langer dan enkele minuten. Is dit niet het geval, neem dan onmiddelijk contact op met Breex klantendienst.

Na bevestiging deel je het unieke e-mail adres met al je leveranciers en ontvang je voortaan alle te betalen facturen in je snelle invoer.

Handleidingen:

– Ik gebruik Microsoft Office 365 voor mijn e-mails.

– Ik gebruik Google Gmail voor mijn e-mails.

– Ik gebruik One.com voor mijn e-mails.

Extra velden toevoegen

bijvoorbeeld: nummerplaat, chassisnummer of voertuigidentificatienummer (VIN)

MyBreex bevat alle wettelijke factuurgegevens, vele ondernemers wensen graag unieke identificatie nummers te gebruiken bij klanten. Een voorbeeld van dergelijke velden zijn nummerplaatchassisnummer of voertuigidentificatienummer (VIN). Jij kiest!

Hoe voeg ik extra velden toe aan een klant?

Ga naar Klanten/Extra velden en voeg daar 1 of meerdere velden toe

extraveld1

Ga naar Instellingen / Huisstijl en open een factuur/offerte/creditnota. Er kan nu gekozen worden uit deze extra velden. Klik er op om ze toe te voegen aan de factuur lay-out.

extraveld2

Wijzig of maak een nieuwe klant aan en vul deze velden in aan de rechterkant van het scherm.

extraveld3

Bij het maken van de factuur staan deze velden ook op de factuur.